Ostalo


1. VIADUKT d.d.
COKP Zagvozd, elektroinstalacije jake i slabe struje, gromobranska instalacija, rasvjeta oko COKP-e.

2. VIADUKT d.d.
CP Zagvozd, elektroinstalacije jake i slabe struje, gromobranska instalacija

3. VIADUKT d.d.
CP Ravča, elektroinstalacije jake i slabe struje, gromobranska instalacija

4. VIADUKT d.d.
CP Šestanovac, elektroinstalacije jake i slabe struje, gromobranska instalacija

5. VIADUKT d.d.
CP Donja Zdenčina, elektroinstalacije jake i slabe struje, gromobranska instalacija, agregat, prometni portali, izgradnja čelične konstrukcije

6. VIADUKT d.d.
PUO Đakovo sjever i PUO Đakovo jug, elektroinstalacije javnog WC i trgovačko-ugostiteljskog sadržaja, NN i DTK priključak.

7. VIADUKT d.d.
ČCP Ježevo, elektroinstalacije jake i slabe struje, gromobranska instalacija, rasvjeta oko ČCP-a.

8. VIADUKT d.d.
CP Donja Zdenčina, elektroinstalacije jake i slabe struje, gromobranska instalacija, agregat, prometni portali, izgradnja čelične konstrukcije

9. VIADUKT d.d.
Kontejnerski terminal, luka Brajdica Rijeka, elektrinstalacije jake i slabe struje, gromobranska instalacija, vatrodojava, videonadzor, ozvučenje, UPS, vanjska rasvjeta terminala

10. VIADUKT d.d.
Pula, rotor Šijani, elektroinstalacije jake i slabe struje, gromobranska instalacija,

11. VIADUKT d.d.
Privremeni ulaz/izlaz čvora Popovača, rasvjeta čvora

12. VIADUKT d.d.
TS Žeževica, rekonstrukcija SN i NN blokov

13. VIADUKT d.d.
TS Gudelji Krstatice, rekonstrukcija SN i NN vodova

14. VIADUKT d.d.
TS tunel Mali Prolog, SN priključak TS tunela Mali Prolog

15. VIADUKT d.d.
Luka Brajdica, NN priključak betonare Brajdica

16. VIADUKT d.d.
Granični prijelaz Macelj, sustav svjetlosne signalizacije

17. VIADUKT d.d.
Tunel Žutnica, rasvjeta tunela

18. VIADUKT d.d.
Tunel Krapina, rasvjeta tunela

19. VIADUKT d.d.
Tunel Veliki Stog, rasvjeta tunela

20. VIADUKT d.d.
Most Krapina, javna rasvjeta mosta

21. VIADUKT d.d.
Vojarna Croatia, rasvjeta parkirališta i pješačke staze

22. VIADUKT d.d.
Pješački podhodnici na Sveučilišnoj aleji, elektromontažni radovi

23. VIADUKT d.d.
Čvor PUO Lepenica, izgradnja javne rasvjete čvora.

24. VIADUKT d.d.
Tuneli Sleme i Sopač, grijanje hidrantske mreže i vodospreme, gromobranska instalacija

25. VIADUKT d.d.
Zračna luka Zagreb, demontaža postojećih svijetiljki,saniranje, popravak i montaža istih svijetiljki, zamjena postojećih neispravnih konektora, ispitivanje primarnog i sekundarnog kabela uzletno sletne staze

26. VIADUKT d.d.
Krčki most, rekonstrukcija ormara dizalica

27. VIADUKT d.d.
Odlagalište otpada Kutina, javna rasvjeta odlagališta

28. VIADUKT d.d.
Spojna cesta graničnog prijelaza Metković, izgradnja javne rasvjete spojne ceste, trafostanica, portali, signalizacija

29. STRABAG d.o.o.
Čvor Donja Zdenčina, cestovna rasvjeta čvora

30. GiP PIONIR d.o.o.
Rekonstrukcija i dogradnja neuropsihijatrijske bolnice Vrapče V odjel, jaka i slaba struja, bolnička signalizacija, strukturno kabliranje, gromobranska instalacija

31. GiP PIONIR d.o.o.
Izvođenje elektroinstalacijskih radova, gromobranskih instalacija na stambenim zgradama Z2A i Z2B u ulici Vrbje Zagreb

32. GiP PIONIR d.o.o.
Izvođenje elektroinstalacijskih radova, gromobranskih instalacija na stambenim zgradama S6 i S7 u ulici Selska Zagreb

33. GAVRILOVIĆ d.o.o.
Mesna industrija Gavrilović, rekonstrukcija ormara

34. GAVRILOVIĆ d.o.o.
Upravna zgrada Petrinja, rekonstrukcija razvoda

35. GAVRILOVIĆ d.o.o.
Repro centri Stanci, opskrba strujom

36. GAVRILOVIĆ d.o.o.
Nadstrešnica, porta, elektroinstalacije jake i slabe struje, strukturno kabliranje, gromobranske instalacije.

37. TERMORAD d.o.o.
Opća bolnica Zadar, odjel Urologije, elektrinstalacije jake i slabe struje, gromobranska instalacija, vatrodojava

38. TIM – COLOR d.o.o.
Vojni poligon Slunj, nova kuhinja, elektroinstalacije jake i slabe struje, strukturno kabliranje, gromobranske instalacije.

39. TIM – COLOR d.o.o.
Vrtić Vrapče, jake i slabe struje, gromobranska instalacija.

40. ZRAČNA LUKA ZAGREB

 • Putnička zgrada, klimatizacija i rasvjeta domaćeg i stranog dolaska(odlaska)
 • Deicing postrojenje, rekonstrukcija elektro ormara
 • Toplinska stanice, rekonstrukcija elektro ormara
 • Ormar R-2, dobava i ugradnja elektro ormara putnička zgrada
 • TS-2, javna rasvjeta oko TS-2
 • Ormar server sobe, dobava i ugradnja elektro ormara server sobe
 • NN razvod, novelacija TS-3 i TS-4

41. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
PUO Stari Hrastovi, rasvjeta odmorišta

42. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
COKP Lučko, elektrinstalacije jake i slabe struje, dobava i ugradnja UPS-a

43. AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB
Vijadukt Zečeve Drage, rasvjeta sanduka

44. LUČKA UPRAVA PLOČE

 • Luka Ploče, polaganje SN kabela 10(20)kV za povezivanje TS Vranjak i rasklopišta RS Luka
 • Luka Ploče, diesel agregat

45. LUČKA UPRAVA RIJEKA

 • TS Štalije, rekonstrukcija SN i NN vodova
 • Carinska ograda Bakar, rasvjeta duž carinske ograde
 • Priključak dizalica iz TS3A, dobava i polaganje kablova te spajanje dizalica

46. HEP SPLIT
Hep Split, polaganje kablova KB 20 kV i KB 1 kV na području Elektre Split

47. HEP OSIJEK
Hep Osijek, kućni priključci na području Elektre Osijek

48. HEP KARLOVAC
Hep Karlovac, kućni priključci na području Elektre Karlovac

49. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB

 • Salon PB Rab, elektroinstalacije jake i slabe struje, strukturno kabliranje
 • Upravna zgrada, elektroinstalacije jake i slabe struje
 • Akutni odjel, elektroinstalacije jake i slabe struje, strukturno kabliranje
 • Forenzika, elektroinstalacije jake i slabe struje, strukturno kabliranje
 • Kuhinja sa restoranom, elektroinstalacije jake i slabe struje, strukturno kabliranje

50. OSNOVNA ŠKOLA KNEZ MISLAV, KAŠTEL SUĆURAC
OŠ.Knez Mislav, elektroinstalacije jake i slabe struje, strukturno kabliranje prizemlja i 1. kata

51. UČENIČKI DOM VARAŽDIN
Učenički dom Varaždin, elektroinstalacije jake i slabe struje, strukturno kabliranje, gromobranske instalacije paviljona 1 i 2, prizemlja Učenički dom Varaždin, elektroinstalacije jake i slabe struje, strukturno kabliranje, gromobranske instalacije paviljona 3 i 4, prizemlja

52. CCP SPAČVA

 

 


Tvrtka ELEKTRO-ENERGETIKA d.o.o. osnovana je 1992. godine u Zagrebu. Izvodimo sve vrste elektromontažnih i instalaterskih radova jake i slabe struje, izvedba gromobranskih instalacija montaža i popravak električnih instalacija, telefonskih, razglasnih i signalizacijskih instalacija, zvučne i svjetlosne signalizacije te izgradnja javne rasvjete.