Projekti 2016


1. LUČKA UPRAVA PLOČE d.d.
Zamjena trafostanice TS3 10(20)/0,4Kv U Lučkoj upravi Ploče

2. VIADUKT d.d
Istočna obilaznica Velike Gorice – Zračne luke Zagreb izgradnja javne rasvjete, crpne stanice i agregatskog postrojenja

3. Autocesta Rijeka-Zagreb d.o.o.
Izgradnja javne rasvjete (rekonstrukcija, tj. zamjena javne rasvjete i ugradnja novih stupova te nove LED rasvjete) na naplatnoj postaji Lučko

4. HEP Proizvodnja d.o.o.
Održavanje niskonaponske mreže na području Koprivnice

5. GRAD ZAGREB
Izgradnja javne rasvjete i parkirališta Doma zdravlja Vrapče

6. VIADUKT d.d.
Održavanje i upravljanje postrojenjima na odlagalištu otpada Jakuševec

7. VIADUKT d.d.
Izrada, dobava, izgradnja i montaža biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud

8. GRAD ZAGREB
Izgradnja javne rasvjete ulice Sveti Duh od Ilice do Kunišćaka

9. DETAS d.o.o.
Izgradnja šetnice u Omišu

10. OPĆINA KOŠKA
Izgradnja javne rasvjete

11. VIADUKT d.d.
Radovi na mostu kopno – otok Čiovo

12. ZAGORJE GRADNJA d.o.o.
Rekonstrukcija državne ceste DC29, duljine 3km

13. VIADUKT d.d.
Izgradnja nadvožnjaka preko željezničke pruge – Radnička cesta; izmicanje i zaštita HŽ kabela u zoni nadvožnjaka i javna rasvjeta

14. HEP Proizvodnja d.o.o.
Rekonstrukcija 0,4 kV razvoda u RHE Lepenica

15. Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.
Radovi na zamjeni rubne rasvjete uzletno-sletne staze

16. VIADUKT d.d.
Izgradnja vodokomunalne infrastrukture na distuributivnim području vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., Laduč

17. Međunardona zračna luka Zagreb d.d.
Punionica električnih vozila ispred Novog putničkog terminala

18. GRAD ZAGREB
Izgradnja javne rasvjete ulice Kanalski put

19. VIADUKT d.d.
Izgradnja cestovne rasvjete, zaštiti i izmještanje elektroenergetskih objekata i komunalnih instalacija na državnoj cesti DC1, lokacija Donji Stupnik

20. HEP Proizvodnja d.o.o.
Rekonstukcija NN razvoda zatvaračnice i rekonstrukcija zatvaračnica

 

 


Tvrtka ELEKTRO-ENERGETIKA d.o.o. osnovana je 1992. godine u Zagrebu. Izvodimo sve vrste elektromontažnih i instalaterskih radova jake i slabe struje, izvedba gromobranskih instalacija montaža i popravak električnih instalacija, telefonskih, razglasnih i signalizacijskih instalacija, zvučne i svjetlosne signalizacije te izgradnja javne rasvjete.