Izgradnja nadvožnjaka preko željezničke pruge – Radnička cesta; izmicanje i zaštita HŽ kabela u zoni nadvožnjaka i javna rasvjeta

2016.