CP Donja Zdenčina, elektroinstalacije jake i slabe struje, gromobranska instalacija, agregat, prometni portali, izgradnja čelične konstrukcije