Izgradnja kolektorske mreže s pripadajućim crpnim stanicama podsustava odvodnje naselja Prijevor i Obuljen

2014.