Radovi na poboljšanju sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnje uređaja za pročišćavanje voda u Općini Knin

2012.